Donacions a la Llar de la Santa Creu

Volem donar les gràcies per les donacions tan generoses que ens heu fet arribar: A la nostra estimada Teresa Aloguin i a tots/es els nens/és que han fet la primera comunió i confirmació de la Parròquia Mare de Déu dels Àngels al barri de St. Llàtzer de Tortosa. “Memorys”, “Conecta 4”, “Bingo”, Jocs de taula d’associar números i lletres,…

Convocatòria per a la contractació de director/a econòmic/a financer/a, (GESAT, SAM) (Convocatòria Tancada)

ANUNCI sobre publicació de les bases del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a econòmic/a financer/a, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). Bases procés selecció Anunci BOPT extracte bases

Mireia Adell Lleixa, doctora en Infermeria

El passat 10 de juliol, la Sra. Mireia Adell Lleixa, infermera de la Unitat d’Atenció Nefrològica de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, va llegir la seva tesi doctoral amb el títol: Itinerari terapèutic i qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones amb malaltia renal crònica terminal en tractament amb hemodiàlisi.