Altres serveis

Equip de Valoració i Orientació (EVO)

Aquest equip té com a principal funció la valoració de la capacitat laboral de les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental, a partir dels 16 anys. Ofereix orientació a pacients i les seves famílies en coordinació amb els centres ocupacionals i d’inserció, centres especials de treball i empresa ordinàries.

Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Format per professionals que valorem a domicili totes aquelles persones que han sol·licitat conèixer el seu grau de dependència. Aquests equips estan formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina.

Atenció intermedia

Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual.

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivats a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnosi, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.