Mireia Adell Lleixa, doctora en Infermeria

El passat 10 de juliol, la Sra. Mireia Adell Lleixa, infermera de la Unitat d’Atenció Nefrològica de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, va llegir la seva tesi doctoral amb el títol: Itinerari terapèutic i qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones amb malaltia renal crònica terminal en tractament amb hemodiàlisi.