Hospital docent

HOSPITAL DOCENT Veure video

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (HSCJT) aposta per una formació continuada de qualitat, tant dels/les professionals del centre com dels/les infermeres/es interns/es residents (IIR) i dels metges/es interns/es residents (MIR) en l’especialitat de geriatria. D’aquesta manera, es vol potenciar la docència pregrau i postgrau en disciplines relacionades amb les ciències de la salut, això com la recerca per poder fomentar el treball en equip interdisciplinari i avançar cap a un model d’atenció centrat en la persona.

4

Residents

3

Tutors/es

mir / iir

Especialitats

3 mir / 2 iir

Places acreditades
  • Centre de referència i expertesa en geriatria i cures pal·liatives de la província de Tarragona, alhora un dels principals de Catalunya.
  • Trajectòria consolidada de formació, de més de 20 anys, que manté l’afany de millora per a l’actualització de coneixements, la innovació permanent, així com també millorar el nivell de competència i compromís professionals.
  • Un hospital amb més de 200 llits centrat en l’atenció sociosanitària, amb tots els nivells assistencials d’atenció intermèdia basats en l’atenció centrada en la persona.
  • Formació complementària amb l’hospital d’aguts Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i moltes possibilitats de rotacions externes que configuren un itinerari docent versàtil i personalitzat.
genaralitat-catalunya-negre

Innovació i gestió del coneixement

El centre pretén afavorir el desenvolupament de les competències dels/les professionals que hi treballen, afavorint: potenciar la seva capacitat, millorar l’organització de les diferents àrees, incrementar la seva productivitat i enfortir la competitivitat de l’empresa.

Unitat docent multiprofessional de geriatria

L’HSCJT disposa de l’acreditació com a unitat docent per al postgrau dels MIR en l’especialitat de geriatria des de l’any 2000. L’any 2019 ens vam acreditar com a Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria, amb una capacitat docent de: 3 places MIR i 2 places d’Infermera Interna Resident (IIR).

La formació en geriatria es complementa i es comparteix amb l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), amb el qual hi ha signat un acord de col·laboració. Els/les residents també tenen l’opció de realitzar rotacions externes específiques en diferents centres de l’Estat espanyol i la resta d’Europa.

A continuació, podeu consultar la Guia Itinerari Tipus (GIFT) per als/les IIR i MIR de Geriatria. En aquestes guies trobareu dades d’informació general del centre, de la seva organització, el cronograma de les rotacions i els seus objectius i avaluació.