Àrees assistencials

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (HSCT) compta amb un equip multidisciplinari amb professionals que treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.

Atenció intermedia

Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual.

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivades a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnosi, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.