Informació institucional

Òrgans rectors

Consell d'administració

PRESIDENTA: Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

VICEPRESIDENTA: Sra. Mònica Ripoll Castelló

VOCALS: Sr. Fernando Saporta Cano

Sra. Susanna Gómez Aixendri

Sr. Pere Genaró Jornet

Sra. Maria Pilar Caballé Tudó

Sra. Maria Dolors Bel Guerrero

Sr. Adolfo Criado Gabarró

Sra. Núria Rodríguez Serrano

SECRETARI: Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny