Informació institucional

Consell d'administració

President

Sr. Jordi Jordan i Farnós

Consellers

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

Sra. Mònica Ripoll i Castelló

Sra. Yolanda Cardona i Ibáñez

Sr. Roger Pedret i Pijoan

Sra. Sònia Rupérez i Monreal

Sr. Francesc Vallespí i Cerveto

Sra. Dolors Bel i Guerrero

Sra. Mar Lleixà i Fortuño

Sra. Elsa Pla i Canalda

Sra. Selene Alberich i Bosch

Sra. Susanna Gómez i Aixendri