Borsa de treball

Cobertura d’eventualitats imprevistes i necessàries.

Borsa de treball

Cobertura d’eventualitats imprevistes i necessàries.

Borsa de treball

Cobertura d’eventualitats imprevistes i necessàries.

Convocatòries i taxa de reposició

Podreu trobar aquelles convocatòries existents a llocs de treball de nova creació i taxa de reposició que cada any estableix la Llei de Pressupostos Generals.

Convocatòries i taxa de reposició

Podreu trobar aquelles convocatòries existents a llocs de treball de nova creació i taxa de reposició que cada any estableix la Llei de Pressupostos Generals.

Oferta pública d'ocupació​

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i es convocarà, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs d’oposició.

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Oferta pública d'ocupació​

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i es convocarà, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs d’oposició.

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.