Borsa de treball - Convocatòries tancades

Convocatòria per a la provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a gerent de GESAT, SAM.

El procés de provisió es realitzarà pel sistema de lliure designació amb convocatòria pública, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i portat a terme mitjançant procediment que garanteixi la publicitat i concurrència.

Podeu consultar les bases de la convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), fent clic AQUÍ.

Podeu consultar el llistat d’admesos i exclosos d’aquesta convocatòria fent clic AQUÍ.

Seguidament, podeu consultar el llistat definitiu d’admesos d’aquesta convocatòria fent clic AQUÍ.

A continuació, podeu consultar el resultat final del procés de selecció d’aquesta convocatòria: AQUÍ.