Convocatòria per a la contractació de director/a econòmic/a financer/a, (GESAT, SAM) (Convocatòria Tancada)

ANUNCI sobre publicació de les bases del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a econòmic/a financer/a, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). Bases procés selecció Anunci BOPT extracte bases