Donacions a la Llar de la Santa Creu

Volem donar les gràcies per les donacions tan generoses que ens heu fet arribar: A la nostra estimada Teresa Aloguin i a tots/es els nens/és que han fet la primera comunió i confirmació de la Parròquia Mare de Déu dels Àngels al barri de St. Llàtzer de Tortosa. “Memorys”, “Conecta 4”, “Bingo”, Jocs de taula d’associar números i lletres,…

Convocatòria per a la contractació de director/a econòmic/a financer/a, (GESAT, SAM) (Convocatòria Tancada)

ANUNCI sobre publicació de les bases del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a econòmic/a financer/a, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). Bases procés selecció Anunci BOPT extracte bases