Pla d'activitats

Per una vida activa i autònoma

El pla d’activitats internes i externes de la Residència i Centre de Dia, consta de programes d’animació sociocultural, estimulació cognitiva, física, atenció a les famílies i projectes intergeneracionals. Es fan activitats diverses que inclouen totes les àrees bàsiques de la quotidianitat dels usuaris per ajudar-los a portar una vida el més activa i autònoma possible, en un ambient recreatiu, lúdic i estimulant. D’aquesta manera s’evita la passivitat i l’abandó personal. La finalitat bàsica del pla d’activitats consisteix en la relació d’autoajuda entre l’usuari i els diferents professionals.

Dinàmiques d’estimulació

Les dinàmiques d’estimulació estan centrades en reconèixer la singularitat de cada persona (biografia, costums, preferències, capacitats, malalties…), i s’adapten a les necessitats de l’usuari. L’animació estimulativa dona a l’usuari la capacitat de relació i connexió amb l’entorn, i omple el temps de la gent gran amb continguts d’utilitat, de distracció, de realització personal, utilitzant els estímuls propis de l’entorn i les capacitats pròpies de l’usuari.

Relació d’activitats

Les activitats faciliten la relació amb tots els col·lectius: els professionals, els altres companys del centre, la família i el poble. Per aconseguir-ho es potencien les arèes cognitives, motores i psicomotrius, funcionals, emocionals i de participació comunitària, social i família.
 1. Celebració d’Aniversaris
 2. Programa d’oci i temps de lleure
 3. Celebració de les festivitats del nostre calendari i festes populars
 4. Sortides i Excursions
 5. Teràpia Canina
 6. Estimulació Basal
 7. Sessió de Bellesa i autoimatge
 8. Jocs de aula
 9. Mandales i dibuixos
 10. Passejades
 11. Cine fòrum
 12. Tallers Creatius
 1. Tallers de manualitats
 2. Tallers amb nines
 3. Tallers de cuina
 4. Tallers de reminiscència / Historia de vida
 5. Espais Snoezelen 24 hores
 6. Tallers Estimulació cognitiva
 7. Grups de gimnàstica de manteniment
 8. Taller de Relaxació
 9. Xerrades a les famílies
 10. Bingo
 11. Celebracions dies mundials significatius
 12. Celebracions religioses
La difusió de les activitats es fa per diferents vies: mitjançant cartells informatius o tríptics de les activitats, correu electrònic, enviament de fulls informatius a les famílies o bé pel mitjans de comunicació (Facebook, noticies a la premsa i pàgina de l’intraweb).

Entitats solidàries que col·laboren amb nosaltres

Dins de la participació comunitària es comptarà també amb el projecte de voluntariat. Les intervencions que el voluntari realitzarà tindran una vessant preventiva, d’atenció directa, rehabilitadora i socioeducativa. Entitats solidàries que col·laborem amb nosaltres:
 • Albino Tena
 • Anny Noriega
 • Ball de Saló Trist Club Esportiu de Jesús
 • Banda música Ametlla de Mar
 • Cantaires de l’Ebre

Establir vincles i relacions

A través de l’acompanyament i per tal d’evitar l’aïllament, establim vincles de comunicació amb una escolta activa fomentant la relació intergeneracional i la col·laboració mútua. A través del reconeixement i l’estima, l’equip assitencial ofereix un constant suport emocional i s’encarrega de l’acompanyament en diferents gestions i activitats, tant dins com fora del centre. Les activitats que s’ofereixen per poder aconseguir els objectius marcats són les següents:
 1. Visites als residents: escolta activa, comunicació mútua, posar en coneixement de les coses que passen fora del centre, entre d’altres.
 2. Acompanyaments dins i fora del centre: mercat, excursions, visites guiades, visites mèdiques, entre d’altres.
 3. Participació en el programa educatiu, d’animació, dinamització i lleure.

Àrea d’implicació familiar

La Residència i Centre de Dia disposa d’un programa d’intervenció social amb les famílies per tal de potenciar els vincles familiars i que participin activament en les activitats i organització i funcionament del centre. Per tal d’aconseguir-ho es portaran a terme activitats conjuntes o se’ls demanarà la seva col·laboració per dur a terme algun projecte en concret.