Qui som

Segles d’història

La Residència i Centre de Dia Llar Santa Creu té el seu origen al segle XII, en un antic hospital que després d’ocupar diversos indrets de la ciutat de Tortosa l’any 1768 es va instal·lar al nucli antic, en un edifici de la plaça dels Estudis. El 1808 se’n van fer càrrec les Germanes de la Caritat de Sant Vicent. A la meitat del segle XIX, es consolida com a Hospital de Beneficència, amb escola infantil i, des del 1858, com a seu del primer noviciat de la Congregació de les Germanes de la Consolació. Després de la guerra civil l’Ajuntament de Tortosa i la Congregació de les Germanes de la Consolació creen un patronat i constitueixen una comissió gestor, però no serà fins a la dècada dels anys seixanta que l’Hospital inicia una transformació progressiva, amb noves i modernes edificacions i amb la consolidació d’una residència d’avis. Avui en dia, la Residència i Centre de dia Llar de la Santa Creu, estan ubicats dins del mateix Hospital d’atenció intermèdia de la Santa Creu.

Un centre de referència al territori

El centre ofereix un entorn familiar adequat i adaptat a les necessitats de les persones grans, que potencia al màxim la seva autonomia personal i té en compte la col·laboració de les seves famílies. Aquesta autonomia s’aconsegueix treballant en equip, estimulant el progrés personal dels usuaris i oferint oportunitats d’autodeterminació, de relació i de desplegament de les seves capacitats, habilitats i interessos personals, en aquesta etapa de la seva vida. El centre treballa per a ser reconegut al territori com a referent en l’atenció social centrada en la persona i, alhora, per la qualitat dels nostres serveis i professionals.

Codi ètic

Els valors ètics que caracteritzen la nostra Residència i centre de dia són:
  1. Compromís vers l’atenció i la gestió centrada en la persona: la persona serà l’eix principal de tot el que fem i la millora contínua de l’atenció per a la persona serà l’estratègia bàsica per al desenvolupament i per a l’avaluació del nostre model d’atenció.
  2. Compromís ètic: respecte, lleialtat i honestedat.
  3. Diversitat/flexibilitat: respostes davant les necessitats, amb un ampli ventall de possibilitats d’elecció per a l’exercici de l’autonomia.
  4. Accessibilitat: actituds socials proactives i integradores.
  5. Interdisciplinarietat: treballarà coordinadament, per tal de dur a terme una atenció integral de la persona mitjançant consens, accessibilitat i treball en equip.
  1. Globalitat: les actuacions estaran dirigides a satisfer el conjunt de necessitats de cada persona, entès com un ser bio psicosocial (de salut, funcionals, emocionals, socials i espirituals).
  2. Proximitat i enfocament comunitari: es promourà la participació activa de les persones a l’entorn més proper i familiar (poble, entitats, associacions i serveis de la comunitat, …).
  3. Prevenció/rehabilitació: actuacions de promoció de la salut i accions preventives.
  4. Coordinació: coordinació amb la resta de recursos necessaris per a l’atenció de la persona gran (socials, de salut i comunitaris).
  5. Solvència tècnica: professionals qualificats/des i preparats/des per mantenir la qualitat del servei a les persones ateses i seguir amb la solvència tècnica que caracteritza la nostra entitat.