Equip humà

Totes les vessants de l’atenció geriàtrica

Els professionals del centre treballem per donar uns serveis d’excel·lent qualitat en tots els àmbits. El nostre equip vetlla diàriament per oferir un servei integral i centrat en la persona des de totes les vessants: sanitària, social i emocional, sobretot des de la visió humana i adaptada a les seves necessitats personals. L’equip assistencial està format per professionals de la medicina, infermeria, responsable higienicosanitària, gerocultors, auxiliars de clínica, fisioteràpia, teràpia ocupacional, treball social, psicologia i educació social. També professionals de l’atenció indirecta com direcció, cuina, neteja, bugaderia i porteria.

Donem importància als nostres professionals

El centre sempre ha apostat per treballar el clima laboral com a objectiu de gestió, posar en valor els professionals, i empoderar-los per augmentar la seva participació i implicació en el projecte. I quan es tracta de l’atenció a la gent gran, tenir professionals amb vocació per cuidar, és un valor afegit a la nostra organització. Per aquest motiu potenciem la formació continuada i un estil de direcció flexible i participatiu que doni confiança als treballadors.